تکان دادن ناراحتی استفاده اخبار پزشکی

تکان دادن: ناراحتی استفاده اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار بین الملل نخستین تصویر حسنی مبارک بعد از آزادی

رئیس جمهوری اسبق مصر در منزلش در شرق قاهره با معاون مدیر سابق پارلمان کویت دیدار کرد.

نخستین تصویر حسنی مبارک بعد از آزادی

نخستین تصویر حسنی مبارک بعد از آزادی

عبارات مهم : تصویر

رئیس جمهوری اسبق مصر در منزلش در شرق قاهره با معاون مدیر سابق پارلمان کویت دیدار کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از القدس العربی، مبارک خرینج، معاون مدیر سابق پارلمان کویت اعلام کرد: من مفتخر به دیدار حسنی مبارک، مدیر جمهوری پیشین مصر شدم.

نخستین تصویر حسنی مبارک بعد از آزادی

وی دو تصویر را از مبارک انتشار داده است که در یکی از آنها مبارک لبخند به لب دارد.

این نخستین تصویر از مبارک از وقت خروجش از بیمارستان در جنوب قاهره در ۲۴ مارس گذشته هست. اوایل همان ماه، دادگاه تجدیدنظر مبارک را کاملاً از اتهام کشتار تظاهرکنندگان در جریان تظاهرات ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ مبرا کرد.

رئیس جمهوری اسبق مصر در منزلش در شرق قاهره با معاون مدیر سابق پارلمان کویت دیدار کرد.

واژه های کلیدی: تصویر | قاهره | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs