تکان دادن ناراحتی استفاده اخبار پزشکی

تکان دادن: ناراحتی استفاده اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اجتماعی تصویر العمل حافظی به توهسن معاون شهردار

به گزارش ایسنا، رحمت الله حافظی در جلسه امروز شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه نگذارید با تهدید، تهمت و توهین شاخک های نظارتی حقوق ملت خدشه دا

تصویر العمل حافظی به توهسن معاون شهردار

تصویر العمل حافظی به توهسن معاون شهردار

عبارات مهم : تصویر

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر از سخنان یکی از معاونان شهردار گلایه کرد.

به گزارش ایسنا، رحمت الله حافظی در جلسه امروز شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه نگذارید با تهدید، تهمت و توهین شاخک های نظارتی حقوق ملت خدشه دار شود، گفت: کسانی که جهت صاحبان زر، زور و تزویر خوش رقصی می کنند مشخص هستند، لطفا ساکت بمانید آیا که هر زیاد حرف بزنید و تقلا کنید زیاد در باتلاق فساد خود ساخته تان فرو می روید.

تصویر العمل حافظی به توهسن معاون شهردار

وی با بیان اینکه اعضای شورای شهر به عنوان نماینده مردم و بر اساس وظیفه نظارتی، تعهداتی در قبال مردم دارند، گفت: مهمترین وظیفه شوراها، وظیفه نظارتی هست. این وظیفه از تکالیف ما و جزء حقوق مردم هست. ولی اخیرا یکی از معاونان شهردار صحبت هایی داشته که در شأن شهرداری، شورا و نمایندگان مردم نیست.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: روی سخنم با مدیر کمیسیون حقوقی و نظارت شورا هست، اگر سه سال قبل که یکی از مدیران شهرداری به شورا توهین کرد و 30 نفر از اعضای شورا متنی را جهت پیگیری به این امر امضاء کردند، شما وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام می داید و نتیجه را به صحن اعلام می کردید دیگر این اتفاق تکرار نمی شد. آقای سروری این تعلل شما و بی توجهی به درخواست سی نفر از نمایندگان مردم باعث شد که توهین به نمایندگان در این دوره از شورا باب و تکرار شود.

به گزارش ایسنا، رحمت الله حافظی در جلسه امروز شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه نگذارید با تهدید، تهمت و توهین شاخک های نظارتی حقوق ملت خدشه دا

حافظی با بیان اینکه از هیات رئیسه می خواهم که نه به خاطر حافظی بلکه جهت صیانت از شأن نمایندگان مردم و حقوق آنان مداخله کند تا از مقوله مردمی نظارت شورا صیانت شود، افزود: نگذارید با تهدید، تهمت و توهین شاخک های نظارتی حقوق ملت خدشه دار شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر صراحت لهجه وجود دارد، اگر صحبتی راجع به قانون “منع مداخله” می شود که زیر پا گذاشته اید تنها جهت صیانت از حقوق مردم هست، گفت: اگر جهت طلب قدرت این صحبت ها مطرح می شد حتما جهت دور پنجم شورای شهر عضویت می کردم. این صحبت ها در جهت مطالبه حقوق مردم است.

بنا براعلام سایت شورای شهرتهران، وی تاکید کرد: لطفا ساکت بمانید؛ آیا که هر زیاد حرف بزنید و تقلا کنید زیاد در باتلاق فساد خود ساخته تان فرو می روید. این حرفها را نزنید تا مجبور شویم تصویر العمل نشان دهیم و اطلاعات دیگری را بیرون بریزیم، بگذارید تا این سه ماه نیز بگذرد.

تصویر العمل حافظی به توهسن معاون شهردار

واژه های کلیدی: تصویر | شهردار | شهرداری | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs