تکان دادن ناراحتی استفاده اخبار پزشکی

تکان دادن: ناراحتی استفاده اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اجتماعی عذرخواهی شورا از مردم در پی ضرب و شتم یک دستفروش

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، ری و تجریش از مردم و اتباع افغان به علت انتشار فیلم ضرب و شتم یک دستفروش عذرخواهی کرد. 

عذرخواهی شورا از مردم در پی ضرب و شتم یک دستفروش

عذرخواهی شورا از مردم در پی ضرب و شتم یک دستفروش

عبارات مهم : شهرداری

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، ری و تجریش از مردم و اتباع افغان به علت انتشار فیلم ضرب و شتم یک دستفروش عذرخواهی کرد.

به گزارش ایسنا، محمدجواد حق شناس صبحگاه امروز در تذکر پیش از دستور خود با بیان اینکه 27 آذر ماه روز دنیا عاری از خشونت هست، گفت: ابعاد این روز می تواند محلی هم باشد.

عذرخواهی شورا از مردم در پی ضرب و شتم یک دستفروش

وی با اشاره به انتشار فیلمی از ضرب و شتم دستفروشی به وسیله ماموران سد معبر ماموران شهرداری گفت: این فیلم موجب مکدر شدن خاطر شهروندان شده است و این در حالی است که بخشی از اقتصاد غیررسمی کشور از راه دستفروشی است که معیشت تعداد زیادی از افراد را تامین می کند.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، ری و تجریش با بیان اینکه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مسوول تامین نظم و ساماندهی فضاهای عمومی شهر هست، گفت: ماموران شهربان و سدمعبر باید آیینه تمام نمای تعامل و صبر مدیریت شهری باشد.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، ری و تجریش از مردم و اتباع افغان به علت انتشار فیلم ضرب و شتم یک دستفروش عذرخواهی کرد. 

حق شناس افزود: من به عنوان عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا از عموم شهروندان و اتباع افغان درخصوص این اتفاق عذرخواهی می کنم.

واژه های کلیدی: شهرداری | عذرخواهی | شورای شهر | کمیسیون فرهنگی | شورای شهر تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs